10th ICCE - Spring of 2015 - University of Tabriz

10th International Congress on Civil Engineering

The Most Significant Scientific Event of Civil Engineering in the Middle East

With the Presence of Most Key Activists in the Field of Civil Engineering in Iran

5 - 7 May 2015 - University of Tabriz - Faculty of Civil Engineering

 

 

سخن رئیس دانشگاه تبریز

Dr. Mohammad Reza Pour Mohammadi
 president of Tabriz University

 

پیشرفت‌های جهانی و بومی در رشتۀ عمران بدان حد نوبه‌نو و چشمگیر است که می‌طلبد گاه‌به‌گاه متخصصان و تجربه‌دارانِ این وادی گرد هم آیند و در بستری پویا و فضایی علمی، میوه‌های فراآمده از تجربۀ خویش را با سرشاخه‌های دانش روز پیوندی دوباره زنند. در کنگره‌های علمی، پژوهشگران آموزه‌های دانش‌محور خویش را عرضه می‌کنند ...

Read More

Demo

Dr. Mohammad Moghaddam Vahed
معاون پژوهشی و فناوری

 

رشد روز افزون تولیدات علمی کشور در سطح جهانی به استناد پایگاه‌های معتبر استنادی نشان از جایگاه رفیع دانشمندان و پژوهشگران ایرانی در تولیدات علمی جهان دارد. از طرفی میزان رویت‌پذیری مقالات تولیدشده توسط پژوهشگران ایرانی نیز بسیار قابل توجه است. پژوهشگران حوزه مهندسی عمران کشور نیز در این صعود علمی نقش بسزایی ایفاء نموده ...

ادامه مطلب

سخن دبیر کنگره

Dr. Nasser Taghizadieh
Chairman of Congress

 

به دنبال گسترش تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌های کشور و تحقیقات وسیعی که در این بخش در زمینه‌ی گرایش‌های مهندسی عمران صورت می‌گیرد، برگزاری کنگره‌های ملّی مهندسی عمران بیش از پیش نمود پیدا می‌کند تا محققین، اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در این حوزه گسترده‌ی مهندسی عمران یافته‌های خود را جهت تبادل نظر با سایر پژوهش‌گران در میان بگذارند ...

Read More

10th International Congress on Civil Engineering(ICCE)

  The Most Significant Scientific Event on Civil Engineering in the Middle East  

Congress delayed registration