آشنایی با هیأت برگزاری کنگره دهم

 - رئیس کنگره

دکتر محمدرضا پورمحمدی - عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز

رایانامه: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 - دبیر کنگره

دکتر ناصر تقی‌زادیه - عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز

رایانامه: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 - رئیس کمیته‌های علمی کنگره

دکتر علی حدیدی - عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز

رایانامه: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 - رئیس کمیته‌های اجرایی و انتشارات کنگره

 - رئیس کمیتۀ علمی سازه‌های هیدرولیکی و دریایی

دکتر محمدعلی لطف‌اللهی یقین عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز

رایانامه: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 - رئیس کمیتۀ راهبردی

- رئیس کمیتۀ علمی پدافند غیر عامل، فن­آوری و مواد نوین، و سایر زمینه‌های مرتبط

دکتر حمید احمدی عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز

رایانامه: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 - رئیس کمیتۀ داوران

 - رئیس کمیتۀ علمی سازه

دکتر سامان یغمایی - عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز

رایانامه: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 - رئیس کمیتۀ علمی زلزله

دکتر سامان باقری - عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز

 

 - رئیس کمیتۀ علمی آب

دکتر وحید نورانی - عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز

 

 - رئیس کمیتۀ نمایشگاه تخصصی

 - رئیس کمیتۀ علمی راه و حمل ‌و ‌نقل

دکتر یوسف حسین‌زاده - عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز

 

 - رئیس کمیتۀ علمی محیط زیست و توسعۀ پایدار

دکتر کیومرث روشنگر - عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز

 

 - رئیس کمیتۀ علمی ژئوتکنیک

دکتر مسعود حاجی علیلوی بناب - عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز

 

 - رئیس کمیتۀ علمی مدیریت ساخت

دکتر حسین غفارزاده - عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز

 

 - رئیس کمیتۀ علمی نقشه‌برداری

دکتر خسرو مقتصدآذر - عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز

 

 - رئیس کمیتۀ مالی

دکتر محمدتقی اعلمی - عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز

رایانامه: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 - رئیس کمیتۀ پشتیبانی و حامیان

دکتر محمدحسین امین‌فر - عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز

رایانامه: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 - رئیس کمیتۀ اسکان

دکتر جواد کاتبی - عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز

رایانامه: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 - رئیس کمیتۀ بازدیدها، کارگاه‌ها، و دوره‌ها

دکتر مسعود حسین‌زاده اصل - عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز

 

 - رئیس کمیتۀ هماهنگی مدعوین خارجی

 - رئیس کمیتۀ برنامه‌ریزی و ارائه مقالات

دکتر علیرضا مجتهدی - عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز

رایانامه: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 - رئیس کمیتۀ پذیرش، تشریفات، و پذیرایی

دکتر مسعود رنجبرنیا - عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز

رایانامه: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

پرینتایمیل