هیئت امنای کنگره‌های مهندسی عمران


 

اعضای هیات امنای کنگره‌های مهندسی عمران (به‌تفکیک دانشگاه‌ها) :

 

دکتر مجتبی ازهری

 

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

مرتبۀ علمی : استاد

رایانامه : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کارنامک

دکتر حمیدرضا صفوی

 

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

مرتبۀ علمی : دانشیار

رایانامه : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کارنامک

دکتر حسین شوکتی شیشوان

 

عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه

مرتبۀ علمی : استاد

رایانامه : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کارنامک

دکتر فریدون مقدس‌­نژاد

 

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مرتبۀ علمی : دانشیار

رایانامه : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کارنامک

دکتر احمد طاهر شمسی

 

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مرتبۀ علمی : دانشیار

رایانامه : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کارنامک

 

دکتر منصور ضیائی­‌فر

 

عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین­‌المللی زلزله­‌شناسی و مهندسی زلزله

مرتبۀ علمی : استادیار

رایانامه : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کارنامک

 

دکتر محمد داوودی

 

عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین‌­المللی زلزله­‌شناسی و مهندسی زلزله

مرتبۀ علمی : استادیار

رایانامه : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کارنامک

 

دکتر محمد حسین امین‌­فر

 

عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

مرتبۀ علمی : دانشیار

رایانامه : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کارنامک

دکتر ناصر تقی‌زادیه

 

عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

مرتبۀ علمی : دانشیار

رایانامه : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کارنامک

دکتر ناصر خاجی

 

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

مرتبۀ علمی : استاد

رایانامه : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کارنامک

دکتر فرزین نصیری صالح

 

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

مرتبۀ علمی : استادیار

رایانامه : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کارنامک

 

دکتر شاهرخ مالک

 

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

مرتبۀ علمی : استادیار

رایانامه : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کارنامک

 

دکتر محمود قضاوی خوراسگانی

 

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه­ نصیرالدین طوسی

مرتبۀ علمی : استاد

رایانامه : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کارنامک

دکتر محمدرضا کاویانپور

 

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه­ نصیرالدین طوسی

مرتبۀ علمی : دانشیار

رایانامه : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کارنامک

دکتر کریم عابدی

 

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز

مرتبۀ علمی : استاد

رایانامه : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کارنامک

دکتر احمدرضا مصطفی قره‌­باغی

 

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز

مرتبۀ علمی : دانشیار

رایانامه : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کارنامک

دکتر علی خیرالدین


عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان

مرتبۀ علمی : استاد

رایانامه : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کارنامک

  دکتر عبدالحسین حداد

عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان

مرتبۀ علمی : استادیار

رایانامه : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کارنامک

دکتر غلامرضا عزیزیان

عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

مرتبۀ علمی : استادیار

رایانامه : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کارنامک

دکتر محمدرضا قاسمی

عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

مرتبۀ علمی : دانشیار

رایانامه : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کارنامک

دکتر نادر طباطبایی

 

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

مرتبۀ علمی : استاد

رایانامه : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کارنامک


 

دکتر علی بخشی

 

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

مرتبۀ علمی : استادیار

رایانامه : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کارنامک

دکتر سید احمد انوار

 

عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

مرتبۀ علمی : استادیار

رایانامه : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کارنامک

دکتر ناصر طالب بیدختی

 

عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

مرتبۀ علمی : استاد

رایانامه : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کارنامک

دکتر احمد شوشتری

 

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

مرتبۀ علمی : استادیار

رایانامه : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کارنامک

  دکتر جعفر بلوری بزاز

 

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

مرتبۀ علمی : دانشیار

رایانامه : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کارنامک

دکتر مرتضی نقی­‌پور

 

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

مرتبۀ علمی : دانشیار

رایانامه : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کارنامک

دکتر عیسی شوش پاشا

 

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

مرتبۀ علمی : استادیار

رایانامه : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کارنامک

پرینتایمیل