سخنرانان کلیدی

سخنرانی كليدی توسط صاحب‌نظران در سالن اصلی از مهمترین برنامه‌های كنگره است. با توجه به حضور گستردۀ مديران و كارشناسان در اين كنگره، در اين بخش تلاش شده است از حضور اساتيد برجستۀ بین‌المللی استفاده شود.

 

Rahim (Ray) F.  Benekohal

Professor of Civil Engineering

University of Illinois at Urbana-Champaign, United States 

CV

Kambiz Ramyar

PhD of Civil Engineering

Ege University, Turkey 

CV

 

Dominique Mouaze

PhD of Civil Engineering

University of Caen, France

 

CV

 

Farimah Masrouri

PhD of Civil Engineering

 Université de Lorraine, France

 

CV

 

Ahmet Turer

PhD of Civil Engineering

 Middle East Technical University, Turkey

 

CV

 

Ercan Kahya

PhD of Civil Engineering

Istanbul Technical University, Turkey

 

CV

Dr. Hamid Moradkhani

Ph.D., P.E., D.WRE, F.ASCE, F.EWRI

Associate Professor
Director of Remote Sensing and Water Resources Lab
Department of Civil & Environmental Engineering
Portland State University

CV

پرینتایمیل