آغاز ثبت‌نام باتاخیر

خبر شمارۀ ۲۰، آغاز ثبت‌نام باتاخیر در کنگره :

به‌آگاهی تمامی اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و کارشناسان محترم می‌رساند، از تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۳ تخفیف تعرفه‌ها به پایان رسیده و پرداخت شما جهت ثبت‌نام شرکت در کنگره باید بر اساس جدول تعرفه‌های موجود در تارنمای کنگره باشد.

لازم به توضیح است، اصلاعات موردنیاز در بخش جدول زمانی و هزینۀ ثبت‌نام تارنمای کنگره آورده‌شده و آخرین مهلت ثبت‌نام باتاخیر، تا ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ می‌باشد.

دبیرخانۀ دهمین کنگرۀ بین‌المللی مهندسی عمران

پرینتایمیل