شیوه‌نامهٔ ارائهٔ مقالات شفاهی و پوستری

خبر شمارۀ ۱۹، شیوه‌نامهٔ ارائهٔ مقالات شفاهی و پوستری :

به استحضار کلیهٔ نویسندگان محترم مقاله‌ها (شفاهی - پوستری) که قصد شرکت در دهمین کنگرهٔ بین‌المللی مهندسی عمران را دارند می‌رساند، شیوه‌نامهٔ ارائهٔ شفاهی و پوستری مقاله‌ها در تارنمای کنگره (منوی ثبت‌نام، مقالات و داوری‌ها - شیوه‌نامۀ ارائۀ مقالاتقرار گرفته است.

لطفاً براساس اطلاعات موجود، مقالهٔ خود آماده نمائید.


دبیرخانۀ دهمین کنگرۀ بین‌المللی مهندسی عمران

پرینتایمیل