برنامه‌های زمان‌بندی و فرم های موردنیاز

جهت اطلاع از برنامه‌های مذکور، به لینک‌های ذیل مراجعه فرمائید.

برنامۀ نهایی ارائۀ مقالات شفاهی برنامه نهایی ارائه مقالات پوستری  برنامۀ نهایی کارگاه‌های تخصصی   فرم رزومۀ علمی ارائه‌دهندۀ مقاله اطلاعات هتل ها

تبریز در نقشه