کارگاه‌های تخصصی

 

باتوجه به رسالت کنگره در به‌روزرسانی دانش کارکنان سازمان‌ها در حوزه‌های مهندسی عمران، کارگاه‌های تخصصی نیز با حضور استادان شاخص دانشگاهی بین‌المللی و ملی و متخصصان صنایع مرتبط، پیش‌بینی شده است. براساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، این کارگاه‌ها در روزهای برگزاری کنگره فعال خواهند بود.

 

 برنامۀ کارگاه‌های تخصصی

پرینتایمیل