جدول زمانی و هزینه‌های ثبت‌نام

 

گروه شرکت‌کننده

از تاریخ ۱ بهمن تا ۱ اسفند ۱۳۹۳

از تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۳ تا ۲۰ فروردین ۱۳۹۴

  

 

گروه ۱: دانشجو

۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال

     

گروه ۲: غیر دانشجو (عضو هیئت‌علمی و آزاد)

 ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال  ۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال

 

نکته‌های مهم :

۱. به‌ازای هر مقالۀ پذیرفته‌شده، باید شخص ارسال کنندۀ مقاله ثبت‌نام را انجام دهد؛

۲. تمام نویسندگان مقاله، تنها می‌توانند تا سقف سه مقالۀ فارسی (پذیرفته‌شده) بفرستند و در مجموع تعداد مقالات فارسی و انگلیسی (پذیرفته‌شده) حداکثر شش مقاله می‌باشد؛

۳. ملاک تعیین میزان هزینۀ پرداختی، تاریخ واریز وجه می‌باشد؛

۴. درصورتی‌ که نویسنده، بیش از یک مقالۀ پذیرفته‌شده داشته باشد، باید به‌ازای هر مقالۀ اضافی پذیرفته‌شده، مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینۀ ثبت‌نام مقالۀ دوم تا پنجم بپردازد؛

۵. همۀ مقاله‌های فرستاده‌شده توسط دانشجویان نویسنده، درصورتی به مرحلۀ داوری سپرده خواهد شد که حداقل نام یک عضو هیئت‌علمی در فهرست نویسندگان مقاله درج شده باشد؛

۶. چنانچه مقالات ارسالی از نگارندگان شاغل در صنعت یا ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی باشد، با ذکر نام دستگاه ذیربط و بدون‌نیاز به مشارکت اعضای هیئت علمی نسبت به ارسال اصل مقالات خود اقدام نمائید؛

۷. افرادی که مقاله‌ای در این کنگره نداشته و داوطلب حضور در کنگره و بهره‌مندی از برنامه‌ها و مزایای آن می‌باشند، می‌بایست به صورت ثبت‌نام آزاد (دیگران)، بدون مقاله (گروه ۲)، در کنگره ثبت‌نام نمایند؛

۸. ارائۀ اصل کارت دانشجویی و یا گواهی اشتغال به تحصیل معتبر برای دانشجویان در روزهای برگزاری کنگره الزامی است؛

۹. در صورت واریز هزینۀ ثبت‌نام در کنگره از طریق مراجعۀ حضوری به بانک، لازم است فیش بانکی واریزی با نام شخص ارائه‌دهنده (در صورت پذیرفته‌شدن مقاله) و یا شخص شرکت‌کننده (در صورت نداشتن مقاله) تکمیل شود؛

۱۰. پس از پرداخت هزینۀ ثبت‌نام در کنگره، فرآیند ثبت‌نام قطعی می‌شود؛

۱۱. ضروری است برای هر مقالۀ پذیرفته‌شده حداقل یکی از نویسندگان، پیش از تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۳ ثبت‌نام کنند. در غیراین‌صورت، مقالۀ آن‌ها از برنامۀ کنگره خارج می‌شود. 

 

مراحل ثبت‌نام در کنگره :

۱. تکمیل فرم ثبت‌نام شرکت در کنگره و مشخص‌ساختن نوع گروه شرکت‌کننده در صفحۀ شخصی؛

۲. پرداخت الکترونیکی هزینۀ ثبت‌نام (قابل پرداخت با کلیۀ کارت‌های عضو شبکه شتاب).

پرینتایمیل