محورهای مقالات


 مهندسی سازه

- سازه‌‌های بتنی

- سازه‌‌های فولادی

- مکانیک جامدات

- روش‌های عددی در مهندسی سازه

- مواد‏، مصالح و تکنولوژی بتن

 

مهندسی زلزله

- آسیب‌پذیری و بهسازی لرزه‌ای سازه‌ها

- دینامیک سازه

- اندرکنش خاک و سازه

- تحلیل خطر زلزله

- طراحی لرزه‌ای شریان‌های حیاتی

- کنترل سازه‌ها

 

مهندسی سازه‌های هیدرولیکی و دریایی

- سازه‌‌های دریایی

- سازه‌های هیدرولیکی

- روش‌های عددی در مهندسی سازه‌های هیدرولیکی و دریایی

 

مهندسی آب

- مهندسی و مدیریت منابع آب

- روش‌های عددی در مهندسی آب

- مهندسی رودخانه و سواحل

 

مهندسی ژئوتکنیک

- ژئوتکنیک لرزه‌ای

- سازه‌های خاکی

- تست‌های آزمایشگاهی و صحرایی

- مهندسی پی

- مدل‌سازی و روش‌های عددی در مهندسی ژئوتکنیک

- تونل‌سازی و مکانیک سنگ

- بهسازی خاک

 

مهندسی محیط‌زیست و توسعۀ پایدار

- آب و فاضلاب

- آلودگی هوا

- مواد زائد جامد

 

مهندسی راه، حمل‌و‌نقل و ترافیک

- طرح هندسی راه

- روش‌های عددی در روسازی راه

- مهندسی ترافیک

- برنامه‌ریزی حمل‌و‌نقل

- مواد، مصالح و تکنولوژی آسفالت

 

مدیریت ساخت

- روش‌های نوین ساخت

- مدیریت پروژه

- مهندسی ارزش

 

مهندسی نقشه‌برداری و ژئوماتیک

- ژئودزی

- فتوگرامتری

- سیستم اطلاعات جغرافیائی

- هیدروگرافی

- سنجش از دور

- روش‌های عددی در مهندسی نقشه‌برداری و ژئوماتیک

 

سایر زمینه‌های مرتبط

- مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

- فناوری و مواد نوین

- آموزش در مهندسی عمران

- اخلاق مهندسی

 

پرینتایمیل